KNJIGE

Na ovom portalu urednici će objaviti one knjige koje se iz raznih razloga nisu mogle objaviti u papirnatoj nakladi. Urednici će objaviti i te razloge. Važne knjige u papirnatoj nakladi navedene su ranije u ovom tekstu i u napomenama uz tekstove u poglavlju-izborniku SAVJETI.

Autori / priređivači (po abecednom redu)

Dr. Ivo Korsky

- Ivo Korsky: Iz ideala u stvarnost. Portal https://amac.hrvati-amac.com , Zagreb 2017

Tomislav Nürnberger, urednik

- Tomislav Nürnberger: Ognjištar u mRačnoj demoNkraciji (prvo izdanje), SC

Marketing, Zagreb, 2003.

- Tomislav Nürnberger: Ognjištar u mRačnoj demoNkraciji (drugo dopunjeno

izdanje), autorova naklada, Zagreb, 2010.

Dr. sc. Zvonimir Radić, urednik

- Zvonimir Radić: SUDBONOSNA NACIONALNA TEHNOLOGIJA (KAKO

PREŽIVJETI GLOBALIZACIJU), Izvori, Zagreb, 2000.

- Prof. dr. sc. Zvonimir Radić, priredio: NACIONALNE VRIJEDNOSTI U

GOSPODARSKOM RAZVOJU, Matica Hrvatska, Zagreb, 2005.

- Dr. sc. Zvonimir Radić, priredio: MORE – HRVATSKO BLAGO

https://morehrvatskoblago.wordpress.com/ (kliknite na ovu adresu da biste

bezplatno pročitali i preuzeli dio teksta ili tekst u cjelini).

- Dr. sc. Zvonimir Radić: ČIJA TEHNOLOGIJA – NJEGOVA VLAST,

Portal http://amac.hrvati-amac.com , Zagreb, 2018.

i8